Materiały – wtorek 23.06.

WTOREK 23.06
TEMAT: Smakowite zabawy z literami

1. Nazwy różnych przedmiotów – ćwiczenie umiejętności analizy i syntezy głoskowej. Przedszkolaki losują z woreczka kartoniki z małymi literami. Zadaniem dzieci jest odnalezienie w sali przedmiotu, którego nazwa rozpoczyna się od tej litery. Komu się uda, przynosi go na dywan lub jeśli nie jest to możliwe, staje przy nim. Przy kolejnym powtórzeniu starszaki ponownie losują kartoniki i szukają przedmiotów, które w nazwie mają wylosowaną literę (ale tym razem w środku lub na końcu).        (Plansze z przedszkola)

2. Owocowe sylaby – ćwiczenie pamięci słuchowej oraz analizy i syntezy sylabowej. Nauczyciel rozkłada w różnych miejscach na dywanie zdjęcia owoców (pomoce z zabawy „Smaczny alfabet”), nazywając każdy z nich. Dzieci określają, ile sylab ma dana nazwa. Przedszkolaki poruszają się po sali w rytmie dowolnego utworu instrumentalnego, a w przerwie zatrzymują się i słuchają uderzeń w bębenek. Liczą uderzenia i ustawiają się przy fotografii owocu, którego nazwa ma taką samą liczbę sylab.

3. Mam ochotę na… – zabawa bieżna doskonaląca znajomość liter. Przedszkolaki biegają po wewnętrznym obwodzie koła w rytmie wygrywanym na tamburynie. Zewnętrzne koło tworzą kartoniki z napisami, zwrócone w stronę dzieci .Na ciszę uczestnicy zatrzymują się, a nauczyciel podnosi dowolny kartonik z małą literą (np. „r”) i mówi np. Mam ochotę na „r”

4. Najdłuższy pociąg – zabawa czytelnicza.
Wariant II: Nauczyciel przygotowuje kolorowe kartoniki jako wagony. Na tablicy umieszcza obrazek lokomotywy z kartonikiem w okienku (pomoce z poprzedniej zabawy) i odczytuje literę. Na dywanie rozkłada kartoniki z obrazkami. Dzieci szukają wśród nich takich, których nazwa ma w sobie daną literę (na początku, w środku lub na końcu). Komu się uda, ten zabiera kolorowy wagonik i dołącza do lokomotywy, a nad nim umieszcza obrazek i odczytuje napis.    (https://mojedziecikreatywnie.pl/2018/02/alfabet-wyklejania-plastelina-malowania/)

ZADANIE DOMOWE:
Dowolne wyklejenie liter (proponuje te z którymi dzieci mają problemy) . Proszę wybrać 4

alfabet-do-wyklejania smakowite-zabawy-z-literami-214-1001 smakowite-zabawy-z-literami-cz-1-pd-214-1461 smakowite-zabawy-z-literami-cz-2-pd-214-2005

 

Odpowiedz