Zajęcia online 19.04.

 

Dzień 1. Strażnicy przyrody

1. Ekokultura” – rozmowa inspirowana tekstem piosenki
2. Co to jest ekokultura? – wprowadzanie zasad ochrony przyrody
3. Do przetwórni papieru – rozmowa na temat powtórnego przetwarzania śmieci. Praca z ilustracją.
4. Odkrywanie litery H,H:
A. Wyodrębnianie wyrazu podstawowego  HAMAK, HUBERT
B. Analiza i synteza słuchowa wyrazów
C. Budowanie schematów wyrazów
D. Budowanie modeli wyrazów
E. Odkrywanie litery H, h
5. Zabawa dramowa –  My, drzewa
6. Nauka piosenki – ZoZi – Świat w naszych rękach

Karty pracy cz.4 – str. 12-13
5 latek – litery i liczby s.72
6 latek – litery i liczby str. 70-73

J.angielski – piosenka
I Love My Planet -The Earth Song for children | HiDino Kids Songs

 

5cf1a21ea0144696d5910d7a55996077.jpg-450x600 H

jak-chronic-przyrode-pd-210-1297

page_11 PL-AFE-Recyclage-illu-2

Recykling_papieru_i_metali

Odpowiedz