Cennik

Zachęcamy do zapoznania się z cennikiem:

Rekrutację na rok szkolny 2019/2020 rozpoczynamy z dniem:  15 luty 2019

Aby zapisać swoją Perełkę do naszego przedszkola na rok szkolny 2019/ 2020 należy zapłacić jednorazowe wpisowe w wysokości 300 zł płatne przelewem na konto po podpisaniu umowy w naszej placówce.

Wpisowe przy zapisie drugiego dziecka wynosi 0 zł.

Kwota ta jest bezzwrotna i gwarantuje Państwu rezerwację miejsca w naszym przedszkolu. 

Comiesięczne czesne wynosi 730 zł i powinno być wpłacane najpóźniej do 5 dnia każdego miesiąca przelewem na konto. Jeżeli do naszego przedszkola uczęszcza równocześnie rodzeństwo, czesne dla drugiego dziecka wynosi 660 zł.
W ramach tej opłaty dziecko korzysta z opieki w godzinach otwarcia placówki oraz:

  • wyżywienia (śniadanie, obiadek, podwieczorek I, podwieczorek II)
  • ze wszystkich zajęć dydaktycznych, realizujących program nauczania przedszkolnego (zajęcia edukacyjne, plastyczne, rozwijające poprawną motorykę u dzieci, kształtujące własne ja każdego dziecka, rozwijające logiczne myślenie, koordynację ruchową, muzyczne z elementami muzyki klasycznej i inne)
  • z zajęć teatralnych, rozwijających dykcję i mimikę oraz umiejętność radzenia sobie ze stresem
  • z zajęć językowych ( język angielski codziennie, w tym 2 x w tyg. z native speakerem oraz język niemiecki 3 x w tyg. )
  • z zajęć z tańca nowoczesnego

Zajęcia i usługi dodatkowe, wprowadzane są w naszym przedszkolu w miarę obserwacji dzieci pod kątem ich potrzeb (jak zajęcia z logopedą i psychologiem, Lego Robotyka, Zajęcia z Drużyną Kangura – zajęcia z piłką, Ju- Jitsu), talentów, uzdolnień oraz zainteresowań. Są one nieobowiązkowe i dodatkowo płatne u instruktorów po uprzednim wyrażeniu zgody i zapisaniu na nie dziecka przez rodziców.

W naszym przedszkolu dzieci dostają jedzenie i picie na życzenie (oprócz posiłków głównych) za wyjątkiem okresu dwóch godzin przed obiadem, kiedy dzieci dostają tylko picie.