Cennik

Zachęcamy do zapoznania się z cennikiem:

Rekrutację na rok szkolny 2019/2020 rozpoczynamy z dniem:  15 luty 2019

Aby zapisać swoją Perełkę do naszego przedszkola na rok szkolny 2019/ 2020 należy zapłacić jednorazowe wpisowe w wysokości 300 zł płatne przelewem na konto po podpisaniu umowy w naszej placówce.

Wpisowe przy zapisie drugiego dziecka wynosi 0 zł.

Kwota ta jest bezzwrotna i gwarantuje Państwu rezerwację miejsca w naszym przedszkolu. Wpisowe pokrywa koszt rocznego ubezpieczenia każdej pociechy oraz koszty pomocy dydaktycznych na cały rok (kredki, farby, pędzle, bloki, papier kolorowy, bibuła, klej, tektura, naklejki, folie, pomoce styropianowe, flamastry, modelina, kserokopie materiałów dydaktycznych i inne).

Comiesięczne czesne wynosi 510 zł i powinno być wpłacane najpóźniej do 5 dnia każdego miesiąca przelewem na konto. Jeżeli do naszego przedszkola uczęszcza równocześnie rodzeństwo, czesne dla drugiego dziecka wynosi 440 zł.
W ramach tej opłaty dziecko korzysta z opieki w godzinach otwarcia placówki oraz:

  • ze wszystkich zajęć dydaktycznych, realizujących program nauczania przedszkolnego (zajęcia edukacyjne, plastyczne, rozwijające poprawną motorykę u dzieci, kształtujące własne ja każdego dziecka, rozwijające logiczne myślenie, koordynację ruchową, muzyczne z elementami muzyki klasycznej i inne)
  • z zajęć teatralnych, rozwijających dykcję i mimikę oraz umiejętność radzenia sobie ze stresem
  • z zajęć językowych ( język angielski codziennie, w tym 2 x w tyg. z native speakerem oraz język niemiecki 3 x w tyg. )
  • z zajęć z tańca nowoczesnego

Zajęcia i usługi dodatkowe, wprowadzane są w naszym przedszkolu w miarę obserwacji dzieci pod kątem ich potrzeb (jak zajęcia z logopedą i psychologiem, Lego Robotyka, Zajęcia z Drużyną Kangura – zajęcia z piłką, Ju- Jitsu), talentów, uzdolnień oraz zainteresowań. Są one nieobowiązkowe i dodatkowo płatne po uprzednim wyrażeniu zgody i zapisaniu na nie dziecka przez rodziców.

Stawka żywieniowa dzienna za dziecko wynosi 11 zł dziennie i obejmuje:

  • śniadanie
  • obiadek dwudaniowy
  • podwieczorek I
  • podwieczorek II

W naszym przedszkolu dzieci dostają jedzenie i picie na życzenie (oprócz posiłków głównych) za wyjątkiem okresu dwóch godzin przed obiadem, kiedy dzieci dostają tylko picie. W przypadku choroby lub nieobecności dziecka w przedszkolu kwota za obiadek w wysokości 7,50 zł zostanie rodzicom zwrócona przy rozliczeniu wyżywienia następnego miesiąca. Warunkiem zwrócenia tej kwoty jest zgłoszenie nieobecności dziecka w przedszkolu najpóźniej do godz. 9.00 danego dnia.

Aby zapisać swoją Perełkę do naszego przedszkola na okres wakacyjny 2019 należy podpisać umowę oraz opłacić czesne 510 zł na miesiąc.