Materiały na zajęcia online

Grupa: Różowe Perełki
08.06.20 i 09.06.20
Temat tygodnia: KOLORY LATA

08.06.2020 (poniedziałek)
TEMAT: KOLOR ŻÓŁTY i SŁONECZNIKI

NA ZAJĘCIACH: Praca plastyczna „Słoneczniki” w wykonaniu dzieci, malowanie farbami. Załącznik do wydruku „słoneczniki 08.06.20”. Potrzebne materiały: farby, pędzel.
Zadanie domowe: Załącznik do wydruku „kolor żółty 08.06.20”. Znajdź i pokoloruj tylko żółte elementy. Potrzebne materiały: kredka żółta.
09.06.2020 (wtorek)
TEMAT: BARWY TĘCZY
NA ZAJECIACH: Praca plastyczna „Tęcza” (papier kolorowy: słońce, bibuła: kolory tęczy, klej).
Zadanie domowe: załącznik do wydruku „grafomotoryka 09.06.20”. Rysuj po śladzie, pokoloruj ślimaki i gąsienice na kolorowo. Potrzebne materiały: kredki.

W tym tygodniu zajęcia online wyjątkowo tylko w poniedziałek i wtorek.

1. słoneczniki 08.06.20 2. kolor żółty 08.06.20 3. grafomotoryka 09.06.20

Odpowiedz