Metody pracy z dziećmi

W naszym przedszkolu podchodzimy do każdego dziecka w sposób indywidualny, dostosowując metody pracy do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych naszych podopiecznych. Stosowane przez nas w codziennej pracy metody nauczania mają na celu wytworzenie sytuacji sprzyjających zaspokojeniu potrzeb dziecka charakterystycznych dla wieku przedszkolnego, jak potrzeba poznawania świata na wielu płaszczyznach, ciekawość świata, potrzeba doświadczania, potrzeba bezpieczeństwa i akceptacji, potrzeba aprobaty i uznania, która kształtuje przyszłe poczucie własnej wartości małego człowieka oraz potrzeba ruchu fizycznego. Uwzględniając zainteresowania i indywidualne talenty dzieci oraz dążąc do osiągnięcia jak najlepszych efektów swojej pracy dydaktycznej, nauczyciele w naszym przedszkolu wykorzystują wiele metod pracy z dziećmi.

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Metoda ta stosowana jest przez wielu pedagogów, ponieważ nadrzędnym jej celem jest wspomaganie rozwoju psychoruchowego u dziecka poprzez posługiwanie się ruchem w atmosferze dobrej zabawy i akceptacji wszystkich jej uczestników. Ma ona na celu stworzyć dziecku okazję usprawnienia motoryki, poczucia swojej siły, sprawności i w związku z tym możliwości ruchowych. Dziecko zaczyna mieć zaufanie do siebie, zyskuje też poczucie bezpieczeństwa. Podczas ćwiczeń ruchowych dziecko może poznać przestrzeń, w której się znajduje, aby poczuć się w niej bezpiecznie, staje się aktywne, przejawia większą inicjatywę, może być twórcze. Dzielenie przestrzeni z drugą osobą staje się źródłem nawiązania bliskiego kontaktu, opartego na zaufaniu i współpracy, daje możliwość poczucia wspólnoty i osiągnięcia sukcesu każdemu dziecku.

Pedagogika Zabawy Klanza

Głównym celem tej metody jest wspieranie dzieci w ich indywidualnym rozwoju, wzrastanie w społeczeństwie i ku niemu poprzez „coś, co jest przyjemne”, co wyzwala spontaniczność i radość. Głównym atrybutem wykorzystywanym w pracy opisywaną metodą jest duża, kolorowa chusta, która przyciąga uwagę dzieci, ożywia je i daje im wiele radości, uśmiechu. Pomaga dzieciom zapomnieć o strachu i poznać lepiej innych uczestników zabawy. Jest ona wspaniałym środkiem do rozbudzenia dziecięcej wyobraźni, kiedy staje się balonem, wiatrem, łodzią, siecią rybacką oraz tym wszystkim, o czym tylko można pomarzyć. Możliwości jej zastosowania są nieograniczone, dlatego staje się ona dowodem na to, że im prostsze formy i pomoce, tym lepsza zabawa. Praca z dziećmi z zastosowaniem tej metody wyzwala kreatywność, aktywizuje i pobudza emocje.

Metoda Twórczego Myślenia J. Osborne „Burza mózgów”

Jest to metoda stosowana podczas rozwiązywania problemów. Wszyscy uczestnicy mają prawo zgłaszania swoich pomysłów, które następnie poddaje się grupowej analizie w celu ostatecznego wykorzystania ich do rozwiązania danego problemu w praktyce.

Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz

Założeniem tej metody jest jednoczesne rozwijanie funkcji językowych i funkcji spostrzeżeniowych u dziecka: wzrokowych, słuchowych, dotykowych, kinestetycznych i motorycznych oraz współdziałania między tymi funkcjami, czyli integracji percepcyjno-motorycznych. Metoda dobrego startu wspomaga rozwój psychomotoryczny dziecka, a więc ułatwia naukę czytania i pisania. 

Drama

Metodę tą charakteryzują specyficzne czynności nauczyciela i ucznia. Nauczyciel przedstawia dzieciom fikcyjną sytuację, a oni, wykorzystując wyobraźnię, pamięć, zmysły, swoje ciało i głos, przedstawiają rozwiązanie konkretnej sytuacji wchodząc w określone role i rozwiązując go w tejże sytuacji fikcyjnej. Drama nie jest jednak teatrem, ani aktorstwem, ponieważ w teatrze mamy do czynienia z gotowym scenariuszem, rekwizytami i aktorami w opozycji do widza. Drama nie podaje gotowych scenariuszy, ani końcowych inscenizacji. Najważniejsze jest sam proces wczuwania się w fikcyjną rzeczywistość przez wszystkich uczestników danej sytuacji.

Metoda z zakresu edukacji matematycznej wg. Edyty Gruszczyk- Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej

Celem tej metody jest wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci oraz dobre przygotowanie dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne do podjęcia nauki w szkole. Program ujmuje 12 kręgów tematycznych, które należy realizować w podanej kolejności, uwzględniając stopniowanie trudności i prawidłowości rozwoju dziecka:

 1. Orientacja przestrzenna, czyli kształtowanie umiejętności, które pozwolą dziecku dobrze orientować się w przestrzeni i rozmawiać o tym, co się wokół niego dzieje.
 2. Rytmy – rozwijają umiejętność skupiania uwagi na prawidłowościach i korzystania z nich w różnych sytuacjach; potrzebne są przy nabywaniu umiejętności  liczenia i rozumienia sensu mierzenia.
 3. Kształtowanie umiejętności liczenia oraz dodawania i odejmowania obejmuje proces począwszy od liczenia  konkretnych przedmiotów przez liczenie na palcach do liczenia w pamięci.
 4. Wspomaganie rozwoju operacyjnego rozumowania, którego celem jest przygotowanie dziecka do zrozumienia pojęcia  liczby naturalnej (zbiory).
 5. Rozwijanie umiejętności mierzenia długości w zakresach (1 cm, 1 m, 1 km, stopa, kroki, łokieć, dłoń, patyk, sznurek, miara).
 6. Klasyfikacja – czyli wspomaganie rozwoju czynności  umysłowych potrzebnych do tworzenia pojęć (wprowadzenie dzieci do zadań o zbiorach i ich elementach  – segregowanie).
 7. Układanie i rozwiązywanie zadań arytmetycznych –  doskonalenie umiejętności rachunkowych dzieci.
 8. Zapoznanie dzieci z wagą i sensem ważenia, używanie terminu „ciężar”.
 9. Mierzenie płynów – pomaga dzieciom zrozumieć pojęcia:   mniej – więcej.
 10. Kształtowanie pojęć geometrycznych – dziecko   konstruuje w swoim umyśle pojęcia; układanie szlaczków
 11. Konstruowanie gier przez dzieci
 12. Zapisywanie czynności matematycznych znakami (<, >, =,+,).

Metoda odimiennej nauki czytania dr Ireny Majchrzak

Odimienna metoda nauki czytania stosowana jest już w grupie maluszków. Punktem wyjścia jest pokazanie dziecku jego imienia – „wizytówki”, a następnie imion znanych bliskich mu osób. Dzięki temu dziecko zauważa, iż imię można nie tylko usłyszeć i wymówić. Następne etapy to wiele gier i zabaw pozwalających dzieciom na poznanie pozostałych imion, wyrazów, oraz liter alfabetu. Dziecko zostaje wprowadzone w świat przygotowujący do nauki czytania poprzez zabawę.