Zajęcia teatralne

Nasze przedszkole realizuje równocześnie z profilem językowym profil teatralno – sceniczny. Zajęcia teatralne w naturalny sposób wspierają naukę języka obcego poprzez doskonalenie dykcji i wyraźnej wymowy, kształtując jednocześnie odwagę wypowiedzi oraz wystąpień przed liczną publicznością, przełamują tremę. Jest to bardzo ważny aspekt podczas nauki języków obcych, ponieważ niejednokrotnie zdarza się, iż potrafimy posługiwać się danym językiem obcym, ale się boimy i wstydzimy, brak nam śmiałości. Występowanie przed publicznością oraz opanowywanie ról teatralnych uczy samodyscypliny, opanowywania emocji i pokonywania tremy.

Wprowadzanie zajęć teatralnych i ćwiczeń dramy pomaga oczywiście w doskonaleniu języka ojczystego uczniów. Dzieci uczą się poprawnie, głośno i wyraźnie wypowiadać słowa, zdania, czemu służą ćwiczenia dykcyjne, a dobra znajomość języka ojczystego jest bardzo pomocna w opanowaniu języków obcych. Powierzenie niezbyt trudnej roli nawet dziecku z pewnymi wadami wymowy korzystnie wpływa na jego samopoczucie i motywuje do pracy. Dziecko z niewyraźną wymową stara się pokonać wszelkie przeszkody i jak najlepiej wystąpić publicznie. Czuje się wtedy akceptowane i ważne. Poprzez te zajęcia możemy przezwyciężać także trudności w czytaniu i opowiadaniu. Często dzieci samodzielnie czytają wiersze, fragmenty bajek ze zwróceniem uwagi na odpowiednią intonację i znaki przestankowe.

Działalność teatralna rozwija wyobraźnię, fantazję, twórcze myślenie dziecka, a także piękną, poprawną mowę. Rozwija także pamięć wzrokowo-słuchową. Zanim dziecko wystąpi na scenie musi nauczyć się swoich kwestii na pamięć, często długich i trudnych. Poprzez wielokrotne czytanie i powtarzanie tekstów doskonali pamięć wzrokowo-słuchową, a następnie łączy ją z koordynacją ruchową na scenie. W efekcie następuje poprawa komunikacji werbalnej i pozawerbalnej.

Zajęcia teatralne wpływają również w sposób wychowawczy na małych aktorów. Dziecko uczy się współdziałania w grupie, uczy się odpowiedzialności za swoje działanie i ma świadomość, że w tejże grupie pełni bardzo ważną rolę. Między innymi od niego zależy sukces pracy całego zespołu. Dziecko uczy się również szacunku dla pracy kolegów.

Zajęcia teatralne tak angażują dzieci, że są one w stanie opanować nie tylko swoje kwestie, ale również kolegów. Mogą więc pełnić rolę dublerów. Bawiąc się w teatr i występując przed publicznością dzieci czują się szczęśliwe, bo słyszą oklaski, pochwały i aplauz. Ogromne ich zaangażowanie, autentyczna radość tworzenia daje satysfakcję zarówno dzieciom, rodzicom i nauczycielom.