Zajęcia z tańca nowoczesnego

Zajęcia z tańca są ważnym elementem w procesie wychowawczym małego człowieka. Taniec polega na połączeniu ruchu związanego z muzyką, kształceniu słuchu i improwizacji, doskonali nie tylko wrodzony talent muzyczny dziecka, ale również sprawność fizyczną. Ruch przy muzyce jest ulubioną formą zajęć dla większości przedszkolaków, ponieważ pozwala odreagować napięcia, daje możliwość spontanicznej i radosnej zabawy. Kontakt dziecka z muzyką rozwija u dzieci spostrzegawczość, pamięć oraz stymuluje procesy myślowe, ponieważ dziecko podczas zajęć z tanecznych ma okazję obserwować i porównywać ze sobą fragmenty dźwiękowe pod względem tempa, dynamiki i barwy.

Nasze zajęcia rozpoczynają się rozgrzewką ruchową całego ciała, następnie uczymy się kroków i figur tanecznych, z których powstaje krótka choreografia, oparta na technice tańca współczesnego. Nauka tańca przeplatana jest grupowymi grami i zabawami ruchowymi.

Ćwiczenia i zagadki słuchowe to jedne z ćwiczeń, poprzez które najmłodsi są pobudzani do działania, silnie koncentrują uwagę i wyrażają emocje. Tuż obok występują zabawy ruchowe, których celem jest kształcenie estetyki ruchów, harmonijny rozwój fizyczny oraz wyrabianie umiejętności świadomego podporządkowania ruchów muzyce. Dzieci  w sposób naturalny, często nieuświadomiony reagują na  dźwięki oraz rytm i należy je w tym kierunku rozwijać. Czerpanie przyjemności z ruchu, tańca w takt muzyki zwiększa radość dzieci, przy czym również sprzyja rozwojowi wielostronnej sprawności fizycznej, a sam rytm pomaga w koordynacji ruchowej. Podczas zajęć tanecznych rozwija się szybkość, siła i wytrzymałość.

Taniec opiera się na podstawowych, naturalnych dla dziecka krokach jak marsz, bieg, podskoki, skoki i przeskoki. Stałe korygowanie postawy dziecka, zwracanie uwagi, aby podczas marszu czy biegu wysoko unosiło kolana, stopę zwieszało ku dołowi, plecy trzymało wyprostowane, a głowę lekko uniesioną, wytworzy nawyk właściwej postawy i estetycznego poruszania się. Osiągnięcie swobody i elastyczności ruchów jest podstawowym warunkiem podporządkowania się nakazom muzyki, a co za tym idzie pełnego jej przeżycia.

W naszym przedszkolu wszystkie dzieci biorą udział w zajęciach rytmicznych. Aktywne uczestnictwo w zajęciach tanecznych zapewnia harmonijny rozwój, poprawę kondycji, rozwija siłę, szybkość, koordynację ruchową, pobudza dziecko do działania, wyrabia elastyczność i płynność ruchów.