Koncepcja pracy przedszkola

„Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka.” Jan Paweł II

Koncepcja pracy przedszkola:

W naszym przedszkolu najważniejsze jest dobro dziecka, jego harmonijny i spokojny rozwój. Pragniemy przygotować je do odnoszenia sukcesów w życiu, poznania własnej wartości oraz własnych talentów, a także radzenia sobie z trudnościami. Poprzez ciekawe wydarzenia w naszym przedszkolu rozbudzamy w każdym dziecku ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość. Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych lepszych i oryginalnych rozwiązań.

Poprzez intensywną naukę języków obcych otwieramy umysły naszych wychowanków na inne kultury, a poprzez udział dzieci w licznych spektaklach uczymy ich panowania nad tremą i emocjami oraz pięknej wymowy i radości z występów przed większą publicznością. Nasi absolwenci doskonale radzą sobie w szkole, są odważni i kreatywni.

Podstawowe założenia naszej pracy z dziećmi:

 • Każde dziecko jest traktowane podmiotowo, jednakowo ważne i kochane. Nasze dzieci są otwarte, spontaniczne i twórcze w swoich działaniach, mają poczucie własnej wartości, potrafią okazywać swoje uczucia, radzą sobie w trudnych sytuacjach oraz nabywają wiedzę i umiejętności potrzebne w szkole.
 • Każdemu dziecku zapewniamy wszechstronny i bezpieczny rozwój zgodny z jego indywidualnym tempem rozwoju, potrzebami, oczekiwaniami, zainteresowaniami i zdolnościami
 • Każde dziecko ma świadomość, że jego prawa są szanowane oraz, że ma prawo do okazywania swoich uczuć
 • Diagnozujemy i obserwujemy indywidualny rozwój każdego dziecka by wspierać go na każdym etapie jego życia
 • Dziecko nabywa wiedzę i umiejętności niezbędne do powodzenia w starcie szkolnym.
 • Wykorzystujemy naturalna potrzebę ruchu i eksplorowania otoczenia tak, aby dziecko żyło w zgodzie z własnym ciałem i umysłem w harmonii z otaczającym światem i przyrodą
 • W atmosferze integracji uczymy dziecko szacunku, życzliwości, zrozumienia i akceptacji dla siebie i innych oraz radzenia sobie z porażkami
 • Wprowadzamy dziecko w świat wartości uniwersalnych: piękna, dobra, prawdy i miłości, pośredniczymy w przyswajaniu norm postępowania etycznego.
 • Pomagamy dziecku w pozytywnym postrzeganiu siebie i rozumieniu swoich uczuć.
 • Proponujemy wychowankom udział w wielu dodatkowych zajęciach, warsztatach oraz spotkaniach z ciekawymi ludźmi
 • Rodzice są naszymi sprzymierzeńcami w organizacji procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego: jesteśmy współpartnerami dążącymi do wspólnego celu, jakim jest dla nas dobro i wszechstronny rozwój dziecka.
 • Kształtujemy postawę przynależności do swojego regionu i  kraju w zjednoczonej Europie.
 • Zapewniamy dzieciom bardzo dobre warunki lokalowe i wyposażenie.
 • Gwarantujemy bezpieczeństwo w czasie ich pobytu w placówce.
 • Współpracujemy z instytucjami, organizacjami i specjalistami wspierającymi rozwój dziecka i działalność przedszkola.