Zajęcia logopedyczne

Poprawne mówienie jest jedną z podstawowych umiejętności małego człowieka, ponieważ dzięki umiejętności poprawnego mówienia dziecko jest w stanie komunikować otoczeniu swoje potrzeby, obawy, pragnienia i prośby, a tym samym jest pewniejsze siebie i łatwiej nawiązuje kontakty z otoczeniem. Słowa wyrażają myśli, nazywają rzeczywistość, a poprawna mowa ma ogromny wpływ na kształtowanie wyobraźni. Celem zajęć logopedycznych jest wykrywanie oraz korygowanie ewentualnych wad wymowy, stymulowanie rozwoju mowy, doskonalenie mowy już ukształtowanej oraz wdrażanie nawyków poprawnego mówienia poprzez regularne ćwiczenia aparatu mowy.

W naszym przedszkolu zajęcia logopedyczne prowadzone są przez wykwalifikowaną panią logopedę i odbywają się w formie spotkań indywidualnych z dziećmi oraz podczas zajęć codziennych w formie ćwiczeń profilaktycznych, prowadzonych przez nauczycieli wychowawców.

Zajęcia indywidualne z panią logopedą są jedynymi dodatkowo płatnymi zajęciami w naszym przedszkolu i odbywają się na prośbę Rodzica.

Na przełomie września i października w naszym przedszkolu przeprowadzane są nieodpłatnie badania przesiewowe mowy wszystkich naszych przedszkolaków, na podstawie których pani logopeda informuje Rodziców o ewentualnych wadach wymowy i potrzebie pracy z dzieckiem nad ich korygowaniem. Rodzic może, na podstawie wskazówek pozostawionych przez panią logopedę, skorzystać z indywidualnych zajęć logopedycznych w naszym przedszkolu.