Nasze przedszkole

” Wszystkiego, co naprawdę powinienem wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu
– o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat… . 
Mądrość nie znajdowała się na szczycie akademickiej góry, ale tam, przy piaskownicy w przedszkolu.” Robert Fulghum

SAM_0060

Nasze przedszkole jest miejscem, gdzie szczególną uwagę przywiązujemy do bezpieczeństwa naszych dzieci. Dlatego Rodzice zapisujący swoje pociechy do naszego przedszkola mogą przebywać ze swoim dzieckiem tak długo, jak ono tego potrzebuje. Pomieszczenia przedszkolne remontowane są przez nas każdego roku, a wszystkie urządzenia posiadają stosowne atesty, które podlegają kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Wieliczce. Posiadamy własny ogródek zabaw wyposażony w atestowane urządzenia, do którego prowadzą dwa wyjścia: jedno z zewnątrz, a drugie bezpośrednio z przedszkola.

Nasze przedszkole dysponuje dużym, wygodnym parkingiem, który jest wyłącznie do dyspozycji Rodziców naszych dzieci, a każda sala przedszkolna wyposażona jest w oczyszczacz powietrza.

SAM_8235

Zajęcia w naszym przedszkolu prowadzone są w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego MEN z dnia 14 lutego 2017 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 356). Dzieci realizujące w naszym przedszkolu roczne przygotowanie przedszkolne uczestniczą również w dodatkowych, ponad programowych zajęciach z przygotowania do nauki czytania i pisania oraz w zajęciach poszerzających wiedzę z obszaru edukacji matematycznej.

SAM_0059

Dostrzegamy również ogromną potrzebę znajomości języków obcych w dzisiejszym świecie otwartych granic i międzynarodowych kontaktów. Dlatego w naszym przedszkolu kształcenie dzieci od najmłodszych lat obejmuje także naukę języków obcych. Wszystkim podopiecznym oferujemy zajęcia z języka angielskiego, także z native speakerem codziennie oraz zajęcia z języka niemieckiego dwa razy w tygodniu.

Kształtując proces wychowawczo – dydaktyczny w naszym przedszkolu zwracamy również ogromną uwagę na kształtowanie poczucia własnej wartości naszych wychowanków. Każde dziecko w naszym przedszkolu ma poczucie własnych umiejętności oraz własnej wartości, które pogłębiamy poprzez zajęcia teatralne i sceniczne oraz udział dzieci w licznych naszych spektaklach. Występ przed większą publicznością uczy dzieci panowania nad swoimi emocjami, pokonywania tremy w celu jak najlepszej autoprezentacji oraz radości z pracy w zespole i odniesionego sukcesu. Są to umiejętności istotne w dzisiejszych czasach, które mają duży wpływ na sposób radzenia sobie przez dzieci z trudnościami w szkole, a następnie w dalszym życiu.

SAM_8237

Podczas procesu edukacyjnego naszych wychowanków pamiętamy jednak, że nauka przychodzi dzieciom poprzez zabawę i śmiech, poprzez rozbudzanie ciekawości świata, jego doświadczanie, poprzez możliwość zadawania pytań i ukierunkowanego odnajdywania odpowiedzi. Dziecko musi czuć się w przedszkolu dobrze i bezpiecznie, a jego podstawowe potrzeby jak poczucie bezpieczeństwa, pilnowanie zdrowej diety i higieny muszą zostać zaspokojone w pierwszej kolejności.