Zajęcia online 16.04.

Dzień 5. Pracowity dzień rolnika

  1. „Gospodarstwo ekologiczne” – opowiadanie Olgi Masiuk
  2. Rozmowa na temat opowiadania
  3. „Kim jest rolnik?” – praca z obrazkiem
  4. Odczytanie zdań, określających pracę rolnika na polu.
  5. Dawniej i dziś – zabawa dydaktyczna na bazie ilustracji maszyn rolniczych. Wyróżnianie pierwszej  i ostatniej głoski w wyrazach, dzielenie słów na wyrazy.
  6. Zabawy z genially:

 

https://view.genial.ly/6075b678d4b60e0df6a967f4/interactive-content-w-gospodarstwieby-anna-swic

 

ZADANIE DOMOWE – karta pracy pt. Farma odszukaj obrazki. W pliku są do wyboru 3 karty, dzieciaki wybierają jedną z nich chyba, że chcą wykonać wszystkie 😊 

DRUKUJEMY ZDANIA I NAZWY MASZYN. ILUSTRACJI JUŻ NIE WYSYŁAM, BĘDĘ POKAZYWAĆ

 

4014

CO ROBI ROLNIK

depositphotos_8181008-stock-illustration-farmer-at-the-farm-with depositphotos_56451199-stock-illustration-farmer

MASZYNYrolnicze

Odpowiedz